Kameleon og tilgjengelighet

I tråd med myndighetenes råd og vår felles dugnad, har vi i Kameleon desentralisert oss for å hindre spredning av Koronaviruset.

Vi fortsetter vår virksomhet som før. Vi er samtidig bevisst vårt ansvar og rolle for å bidra til at produksjonen i Norge går som planlagt, og jobber forebyggende for å unngå smitte og sykdom blant ansatte. Vi ønsker å være tilgjengelige når dere trenger oss.

Så langt det praktisk lar seg gjøre tilpasser vi bemanningen inne på kontoret/verksted til mengde oppdrag. Vi tar også i større grad i bruk videomøter i tillegg til telefon.

Vi har allerede mange oppdrag i forberedende fase og disse vil fortsette å prioritere og så avklare neste steg med hver enkelt av dere.

Minner om vår service og support

Kontaktinformasjon Kameleon Support:

Telefon: +47 41 53 53 00

–          Valg 1 – Bestillinger, salg og administrasjon

–          Valg 2 – Hardware-support

–          Valg 3 – Software-support

E-post: support@kameleongruppen.no

Kameleon support er betjent alle hverdager mellom 08:00 og 16:00.

Utenfor ordinær supporttid har vi en vakttelefon med samme nummer hvor alle henvendelser faktureres i henhold til gjeldende takster

Har dere noen spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Trond Olav Eek

Daglig leder

 

mob. +47 99288211

trond@kameleongruppen.no