Arbeidsuke hos Kameleon

I uke 21 hadde vi gleden av å ha en ung mann på arbeidsuke hos oss. Han het Stephan og kom fra Røyken ungdomskole hvor han går i 9.klasse.

Stephan fant jobben hos oss via Jobbavisa. Utgangspunktet for Jobbavisa er faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Faget skal sikre at ungdommene får et bedre grunnlag for valg av fremtidig yrke og utdanning. Målet for Næringsrådet og Røyken kommune er å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. Jobbavisa er et synlig bevis på dette. Gjennom denne får de vist bredden og mangfoldet i det lokale næringsliv og elevene får et godt verktøy når de skal lære å søke jobb, skrive jobbsøknad og CV, samt å gå på jobbintervju.

Hovedhensikten med denne arbeidsuka er at elevene skal få erfaring fra en arbeidsplass og få en følelse av hvordan det er å være ute i arbeidslivet. Den vil også være et ledd i prosessen det er å velge riktig vei videre i videregående skole og derved også en del av det nye faget i skolen, Utdanningsvalg.

Stephan har vist veldig god arbeidsinnsats og jobbet med alt fra programmering av robot, varelevering og annet forefallende arbeid på en arbeidsplass bestående av kontor, lager og verksted.