Oppføringer av KCA

Automatisk palleteringsløsning på 1,2, 3

Siden høsten 2017 har Kameleon gruppen hatt samarbeidende roboter fra Universal Robots i sitt sortiment. Vi har lenge sett etter en god løsning for automatisk palleteringsløsning. Det har vi nå funnet. Kameleon har allerede satt inn flere roboter i forskjellige miljøer og med ulike palleteringsoppgaver. Vi har jobbet frem en fleksibel palleteringsløsning med installasjon som […]

Kameleon er igjen blitt lærebedrift

Fremtiden er automatisering og vi ser på det som viktig å igjen bli lærebedrift innen automasjon. Som lærebedrift er vi med på å sikre bransjens og Kameleon gruppens fremtidige kompetansebehov. Det er viktig å få med de unge og ikke minst ha de unges nysgjerrighet og initiativ med oss inn i fremtiden. Det er mange fordeler […]

Styrking av teamet med to ansatte

Kameleon er i positiv utvikling og vi har mange oppdrag for eksisterende og nye kunder. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kvaliteten i våre leveranser og å øke den tekniske kapasiteten vår. Det er derfor hyggelig å kunne informere om to nyansettelser og flott tilvekst til teamet vårt. Emil Nissfolk kommer fra stillingen som prosjektleder […]

Rigget for fremtidens automatisering

Tilgang til store mengder informasjon og nye innovasjonsplattformer legger grunnlaget for nye relasjoner og driver frem utvikling av nye forretningsmodeller og nye løsninger. Vi er i et samfunn og dermed også i et arbeidsliv som er i konstant endring. For å følge med i tiden er vi nødt til å utvikle oss i tråd med […]