Optimal etikettering med fleksible etikettsystemer

De siste årene har løsninger for å sette etiketter på forbrukerpakningen blitt en viktig del av vår virksomhet. For bryggerier, brus- og vann- produsenter legger vi etiketter på flasker og bokser i tillegg til merkingen. For matprodusenter legger vi etiketter på glass, bokser, flasker, beger og poser og innen øvrig industri legger vi etiketter på fat og kanner.

Gjennom våre leverandører Intrex og Collamat kan vi løse alle mulige formater og vil raskt komme opp med løsningsforslag og pris.

Løsninger med både pris per påsatt etikett og kjøp av maskin

Vi leverer både løsninger med pris per påsatt etikett og kjøp av maskin. Kombinert med Domino sitt merkeutstyr kan vi også integrere merkeinformasjonen på etiketten i samme operasjon.

Vi leverer selvklebende etiketter i alle materialer og alle limkvaliteter via våre samarbeidspartnere.

Våre maskiner kan brukes til etikettering av varer i alle bransjer, som blant annet:

  • Bryggerier
  • Mat
  • Kosmetikk
  • Farmasi
  • Kjemisk industri
  • Bil
  • Tre

Domino representant i Norge

Domino Printing er en av verdens lendende produsenter av merkeutstyr og merkesystemer. Domino er representert i mer enn 200 land, gjennom 130 distributører.

I Norge er det Kameleon som representerer Domino og deres produkter og dette har vi gjort siden 1999. Kameleon benytter Dominos løsninger til merking og etikettering i hele Norge. Vi leverer merkeutstyr innen en rekke teknologier; ulike blekkstråleskrivere, laserskrivere, Thermo transfer skrivere og etikettskrivere. Dominos løsninger er med på å styrke vår evne til å levere de aller beste løsninger innen etikettering og merking av alle typer varer.

Domino ble grunnlagt i 1978. Selskapet har en sterk markedsposisjon og har opparbeidet et globalt rykte for god kvalitet og investerer i kontinuerlig utvikling innen ulike utskriftsteknologier. Teknologien oppfyller behovene til produsentene og setter ny standard for kvalitet og pålitelighet.

Gjennom et globalt nettverk av 25 datterselskaper og i overkant av 130 distributører operere Domino i mer enn 120 land. Domino sysselsetter over 2600 mennesker over hele verden.  Det er produksjonsanlegg i Storbritannia, Kina, Tyskland, India, Sverige og USA.

Dominos satsing på kvalitet i verdensklasse når det gjelder produksjon og distribusjon av merkeløsninger blir lagt merke til og blant annet av den britiske regjeringen og bransjeorganisasjoner. For dette har de mottatt internasjonale priser. Domino har blitt tildelt Storbritannias mest prestisjetunge  pris ”Queen’s Award for Continuous Achievement in International Trade”  for virksomhetens resultater. Denne prisen er selskapets femte siden 1985. Tildelingen av disse prisene bekrefter Domino posisjon som en av Storbritannias ledende teknologiselskaper i kontinuerlig vekst og eksport.

Å være best i klassen når det gjelder løsninger for merking og sporing krever ikke bare at vi kan tilby de beste maskiner, men også den mest optimale løsning for dine behov. Kontinuerlig investering i forskning betyr blant annet at Domino har utviklet blekk som kan sette permanente koder på en myriade av overflater, selv i de tøffeste miljøer.

Kameleon er stolt av å kunne være Dominos representant i Norge.

Velkommen til Kameleon Gruppen

Kameleon ble etablert i 1999 og er en ledende leverandør av industrielle merkeløsninger, sporbar- het, etikettsystemer og etiketter. Vår hoved- leverandør innenfor merkeutstyr er Domino Printing, som er en global produsent av blekkstråle- skrivere, automatiske etikettskrivere for D-pak og paller, folieskrivere og laserskrivere. Vi har et tett samarbeid med etikettleverandører og har de siste årene […]