Kameleon er igjen blitt lærebedrift

Fremtiden er automatisering og vi ser på det som viktig å igjen bli lærebedrift innen automasjon. Som lærebedrift er vi med på å sikre bransjens og Kameleon gruppens fremtidige kompetansebehov. Det er viktig å få med de unge og ikke minst ha de unges nysgjerrighet og initiativ med oss inn i fremtiden. Det er mange fordeler med å være lærebedrift. Det kan blant flere ting bringe ny kunnskap inn i bedriften som igjen kan virke positivt inn på kompetanseutviklingen av øvrige ansatte.

Den siste gang vi hadde lærling var Torjus i 2010-2011. Torjus er utdannet automatiker og jobber fortsatt hos oss som servicetekniker. Fra august har vi tatt inn Ludvig som lærling i automasjon og han skal være hos oss i et og et halvt år. Ludvig var utplassert hos oss i vinter i forbindelse med sin praksisperiode.

Vi ser frem til å ha Ludvig som lærling i Kameleon gruppen.