Kameleon tar samfunnsansvar

I en verden hvor forskjellene på fattig og rik blir større ser vi på det som viktig at vi også tar et ansvar for å bidra der vi kan. Kameleon har derfor besluttet at 2019 blir det året hvor vi sier høyt at vi tar et ansvar for å hjelpe noen av de som trenger det. 2019 er også året som Kameleon feirer 20 års jubileum og da passer det fint å øke vårt engasjement.

Vi startet i 2018 og var med på Stafett for Livet. Det er et 24 timers arrangement til inntekt for Kreftforeningen. Et  arrangement hvor kolleger, familie og venner kan delta. Ideen er å holde stafetten i gang i ett døgn og gi et bidrag pr runde. Vi gikk over 500 runder.

I 2019 ønsker vi å øke vårt engasjement rundt Stafett for Livet og stiller med flere deltagere. Vi håper at både kunder og samarbeidspartnere også kan bli med å gå for en god sak. Mer informasjon kommer fra oss.

En ansatt kom også med ideen om å gi en andel av driftsavtalen til en god sak. En super ide som ble godt mottatt av styret og ansatte. Dette er noe vi ønsker å iverksette i 2019. Vi kommer til å gi et fast beløp pr. maskin vi har på driftsavtale og ved juletider hvert år vil vi beslutte hvem som får årets bidrag. Pr. i dag har vi 850 maskiner på driftsavtale. Flere printere på avtale gir økt støtte så her har vi mye godt å jobbe for.