Styrking av teamet med to ansatte

Kameleon er i positiv utvikling og vi har mange oppdrag for eksisterende og nye kunder. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kvaliteten i våre leveranser og å øke den tekniske kapasiteten vår. Det er derfor hyggelig å kunne informere om to nyansettelser og flott tilvekst til teamet vårt.

Emil Nissfolk kommer fra stillingen som prosjektleder og key account manager for store kunder i Air Liquide og er utdannet sivilingeniør. I Kameleon vil Emil jobbe som prosjektingeniør med salgsprosesser, prosjekter, planlegging, oppfølging av samarbeidspartnere og være tett på i området mellom salg og teknisk.

Anders Bauer kommer fra Ecolab hvor han har jobbet med alt fra salg til tekniske installasjoner, prosessoppfølging og igangkjøring av nye prosjekter. Anders er utdannet innen mekatronikk, robotikk og automatiseringsteknikk. I Kameleon vil Anders ha ansvar for verkstedet, klargjøring av maskiner til installasjon og ha kontroll på alt utstyr som skal gjennom kundeprosesser i hele verdikjeden. Emil og Anders er begge godt i gang og allerede travelt opptatt med kundearbeid.

Med økt kapasitet og flere personer involvert, har vi også sett på hvordan vi kan lage en mer strømlinjeformet prosess fra salg til gjennomført installasjon. Det er mange detaljer og områder som skal koordineres, og gode rutiner er avgjørende for et godt resultat. I arbeidet har vi også besøkt andre serviceinstitusjoners for å hente ideer og erfaringer rundt alt fra organisering og til systemstøtte. Det har vært lærerikt og vi gjør nå løpende små og store justeringer som forhåpentligvis gir utvikling og bedre kundeopplevelse.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har ting å diskutere eller behov å løse.