Intrex med flasker

Optimal etikettering med fleksible etikettsystemer

De siste årene har løsninger for å sette etiketter på forbrukerpakningen blitt en viktig del av vår virksomhet. For bryggerier, brus- og vann- produsenter legger vi etiketter på flasker og bokser i tillegg til merkingen. For matprodusenter legger vi etiketter på glass, bokser, flasker, beger og poser og innen øvrig industri legger vi etiketter på fat og kanner.

Gjennom våre leverandører Intrex og Collamat kan vi løse alle mulige formater og vil raskt komme opp med løsningsforslag og pris.

Løsninger med både pris per påsatt etikett og kjøp av maskin

Vi leverer både løsninger med pris per påsatt etikett og kjøp av maskin. Kombinert med Domino sitt merkeutstyr kan vi også integrere merkeinformasjonen på etiketten i samme operasjon.

Vi leverer selvklebende etiketter i alle materialer og alle limkvaliteter via våre samarbeidspartnere.

Våre maskiner kan brukes til etikettering av varer i alle bransjer, som blant annet:

  • Bryggerier
  • Mat
  • Kosmetikk
  • Farmasi
  • Kjemisk industri
  • Bil
  • Tre