Kravet til datafangst, kvalitet og kontroll er økende og automatisering av dette i produksjon er blitt viktig.

I tilknytning til våre merke- og etikettsystemer/sleeve leverer vi integrerte datafangst, verifikasjon og visionløsninger for f-pak, d-pak og pall, dette for å sikre dataflyt og lesbar/rett merking, løsningen kan integreres med QuickDesign. Vi benytter strekkodelesere og vision systemer fra Datalogic og Leuze, type system som benyttes avhenger av applikasjonen den skal brukes i.

Ta kontakt med oss for å høre hvilke muligheter som finnes.

© Kameleon Gruppen [year] | Driftes av Akari