Rigget for fremtidens automatisering

Tilgang til store mengder informasjon og nye innovasjonsplattformer legger grunnlaget for nye relasjoner og driver frem utvikling av nye forretningsmodeller og nye løsninger. Vi er i et samfunn og dermed også i et arbeidsliv som er i konstant endring. For å følge med i tiden er vi nødt til å utvikle oss i tråd med trender, ikke bare i egen bransje, men også i samfunnet generelt. Det stilles krav til mer effektivitet, at alt skal gå raskere og at flere og flere prosesser blir automatisert.

Vi jobber mye med å bygge opp teamet og en organisasjon som er rigget for fremtidige krav fra våre kunder. Produksjonsbedriftene har forventninger om større volumer og mer effektive produksjonsprosesser. Kameleon har gode og stabile leverandører av maskiner. I tillegg til Domino kan vi nevne Intrex med etikettsystemer, Ravenwood på sleeve og Universal Robots med samarbeidende roboter. Vi jobber også tett med andre aktører i bransjen for å kunne gi kunden et helhetlig og godt sluttprodukt når det er behov for det. Gode samarbeidspartnere er viktig også med tanke på å finne gode, sikre og varige løsninger for den enkelte kunde.

Kameleon Gruppen har vært igjennom store endringer de siste årene. Vi startet opp i 1999 og er i dag en fremoverlent og innovativ organisasjon som utvikler seg i takt med tiden. Vi knytter til oss stadig nye ressurser og sist ankommet i tillegg til prosjektingeniør og verkstedguru er automatikerlærlingen Ludvig. Alle tre er godt utdannet, ressurssterke og selvstendige. De er bevisst på utfordringene knyttet til deres tid og krever åpenhet og ansvarlighet.

Med disse tre på et allerede sterkt og slagkraftig teknisk team ønsker vi å bidra til at våre kunder skal kunne oppnå produksjonseffektivitet, få større volum og økt kvalitet på sine produkter. Teknisk team teller fra 1.august 10 personer og vi er klar for å hjelpe deg.

Ta kontakt for mer informasjon