Samarbeidende roboter 

Samarbeidende roboter er et satsningsområde i Kameleon. Vår første løsning, som vi allerede har installert hos en rekke kunder, er en fleksibel palleteringsløsning. Løsningen er unik og du vil oppleve en servicefri robotløsning installert på en dag. Enkel opplæring, enkel omstilling og ingen servicekostnader. Les mer om vår automatiske palleteringsløsning på våre nettsider, eller ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Universal Robots’ samarbeidende robotarmer integreres lett i eksisterende produksjonslinjer. Med sine seks leddknutepunkter og store fleksibilitetsområde er de designet for å imitere bevegelsesområdet til en menneskelig arm. Universal Robots arbeider målrettet for å lage trygge, fleksible og brukervennlige roboter til virksomheter av alle størrelser over hele verden. De utvikler industrielle samarbeidende robotarmer som automatiserer og strømlinjeformer repetitive industriprosesser. Denne innfallsvinkelen gjør at produksjonsavdelinger kan tildele medarbeiderne sine mer lystbetonte oppgaver og dermed 

skapes det stillinger som gir dem nye utfordringer og tilfører bedriften verdi.

UR-robotene er fullpakket med helt fantastiske fordeler. Nedenfor finner du fem av de viktigste – 

de som gjør at UR-roboter har revolusjonert robotteknologien. 

– Enkel programmering 

– Rask oppstilling 

– Fleksibel brukertilpasning 

– Samarbeidende og sikre roboter 

– Raskeste inntjening i robotbransjen

Ta kontakt for mer informasjon for hvordan våre roboter kan bidra til mer effektive løsninger hos dere.