Merking og etikettering av D-pak og pall

GS1 har utarbeidet et globalt regelverk for merking av varer for å sikre sporing i hele verdikjeden. I tillegg har de ulike bransjene i Norge oversatt reglene til norske forhold. For næringsmiddelbransjen er STAND005 helt sentral rundt merking av D-pak, merking av displaypaller (1/2 pall, 1/3 dels pall og ¼ pall) og merking av helpaller i produksjon eller for transport. Kameleon er eksperter på STAND005 og vil bistå i å få på plass merking i henhold til kravene.

Domino har siste året lansert helt nye etikettprintere for D-pak og pall som vi mener er helt i tet i markedet. Vi leverer også løsninger for verifisering av strekkoder med skannere eller med visionkamera. Håndskannere og manuelle etikettprintere/ bordprintere hører også med i våre løsninger.

Domino Quick Design merkesystem inneholder system for å lage etikettmaler, produksjonsordre og inneholder alle dine grunndata. Vi lager etikettmalene dine og sørger for at dine etiketter inneholder all informasjon som kreves.

Med våre løsninger så bidrar vi til at du kan merke og ha data for pakkseddel nivå 3 og 4. Kameleon har også løsninger for utekspedering.

Under menyen Video ligger videoer av de merkeutstyr vi bruker i våre løsninger

Pallemerking
Pallemerking