Møt Pally – roboten som palleterer raskt og effektivt

Hva ville du gjort om du fikk tilgang til svært rimelig arbeidskraft for å forbedre hastighet, kostnadseffektivitet og kvalitet i produksjonen?

Ved å satse enda mer på robotteknologi vil norske produksjonsbedrifter kunne ta ut betydelige gevinster gjennom økt effektivitet og produksjon av varer. Samarbeidende roboter er en relativt ny teknologi, som gir uante muligheter, sammenlignet med tradisjonelle industriroboter. Våre roboter trenger ikke gjerdes inn og de kan flyttes rundt i produksjonslokalene ved behov. De små samarbeidende robotene er på full fart inn i norsk industri og de kommer fort. Det er lurt å være med på toget som går nå, og å følge med på utviklingen slik at man ikke blir hengende etter.

Det er fortsatt en viss skepsis til å bruke roboter. Typisk er at mange tror at de vil gjøre menneskene overflødig. Erfaringsmessig er at det motsatte skjer. Robotene er med på å utvikle bedriften gjennom å gjøre produksjonen mer effektiv og mer konkurransedyktig. Det betyr at de kan produsere mer og dermed trenger flere hender. Robotene kan gjøre de kjedelige, monotone og repeterende jobbene så kan menneskene få andre og mer interessante oppgaver.

En stor andel av våre kunder er næringsmiddel industri og vi opplever at fokus på automatisering er større i ren sone enn etter at varen har forlatt ren sone. I pakkesoner er det fortsatt en del manuelt arbeid, og ofte lite effektivt. Det stables ofte flere tonn manuelt  på et skift. Det er her de fleste av våre roboter er satt i arbeid. Våre roboter kan løse dette.  Palleteringsroboten kan gå kontinuerlig og har en estimert levetid på 35 000 timer. Kostnadene ved en slik investering har man tjent inn raskt.

En samarbeidende robot kan gjøre veldig mange ulike oppgaver, og vi har en ferdig løsning for palletering. Rocketfarm AS har utviklet Pally – en software som gjør komplisert palletering enkel, og som vi tilbyr våre kunder. Per i dag så har vi 15 roboter i drift, og flere står for tur. Vi opplever at vi ved befaring hjelper kunden å se muligheter for effektivisering og ofte resulterer det i både en, to og tre palleteringsroboter. Når produksjonssjefene får tallene på bordet blir de ofte positivt overrasket over hvor kostnadseffektive robotene er.

Hos oss er det prosjektingeniør Emil og servicetekniker Stian som har ansvaret for vår palleteringsløsning. Ta kontakt så finner vi gode løsninger.