Vi styrker samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

I tillegg til at han trives godt med ungdommen er daglig leder Trond Olav Eek opptatt av at Kameleon gruppen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidsliv og videregående opplæring. Vi har på nåværende tidspunkt inne Ludvig som automatiker lærling, Adrian har vært i praksis hos oss i seks uker og snart kommer det nok en ungdom som skal ha praksisplass hos oss i seks uker.

Fremtiden er automatisering, det er vi helt sikker på. Vi er også helt sikre på at vi er nødt til å ha ungdommen med på laget for å kunne henge med på den utviklingen som skjer i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Vår måte å bidra til dette på er å sikre at vi som selskap til enhver tid har lærlinger og elever i praksis på plass for å utfordre oss og holde oss oppdatert.

Integrering, utdannelse og involvering er viktig for framtidens arbeidsliv, og Kameleon gruppen er og skal være en synlig og tydelig pådriver for dette hos oss. Våre lærlinger blir fra dag en gitt både interessante arbeidsoppgaver, ansvar og tillit.

Vi ser på det som viktig med et tett og godt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene om å utvikle den rette kompetansen. Som lærebedrift gir vi ungdommene en mulighet til å fullføre en fagutdannelse samtidig som vi også ivaretar en svært viktig samfunnsoppgave.

Kameleon gruppen ble godkjent som lærebedrift i august 2018. Vi har i dag en lærling, men satser på å få på plass flere etterhvert. I tillegg har vi stadig inne elever i praksis.

Kameleon gruppen er også med på Røyken kommune sitt prosjekt Jobbavisen, som tilbyr ungdom fra 9.klassen å prøve seg i arbeidslivet noen dager. Gjennom dette ønsker vi å vise omverden at vi er opptatt av å skape et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv i vår region.