Kosmetikk

Domino har utviklet en rekke produkter for å imøtekomme de utfordringer og krav som stilles innen bransjen. Merkeutstyret gir en gjennomgående høy kvalitet som vil stå i forhold til produktets utforming og design.

Her kan du lese mer om merkeløsninger for kosmetikkbransjen.

Kontakt oss hvis du vil ha informasjon eller tilbud om driftsavtale på merkeutstyr.

Kosmetikk