Samfunnsansvar

 

Vårt team i Kameleon er klare for å hjelpe deg med merking, sporing, etikettering eller samarbeidende roboter
Samfunnsansvar

Vi er i gang!

Ved å omfavne åpenhet, bærekraft og miljøfyrtårn-prinsippene, tenker vi at vi bidrar positivt til samfunnet rundt oss. Dette er ikke bare en investering i egen fremtid, men også en positiv innvirkning på lokalsamfunnet og planeten vår. Samfunnsansvar er veien fremover, og ved å handle ansvarlig kan vi alle være med på å forme en bedre fremtid. Kameleon tar sitt ansvar på alvor.

Innspill til forbedringer
Har du innspill til forbedringer om hvordan vi kan bli enda bedre, kan du sende det inn her: post@kameleongruppen.no

Vi er i gang!

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Kameleon ble sertifisert som Miljøfyrtårn i juni 2021. Dette er første steg på veien mot å få arbeidsprosesser og interne rutiner som gir oss miljøgevinst. Vi har også laget vårt første klimaregnskap og det gir godt grunnlag for å sette tiltak som virker, ut i livet.

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

I Kameleon har vi alltid vært opptatt av miljøet ogvi er derfor ekstra stolte av å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Første steg på veien var at vi ble medlem av Grønt Punkt i 2019. Siden da har vi jobbet målrettet for å bli enda grønnere, og vi fortsetter å ta grep for å bli enda bedre dag for dag.

Miljøfyrtårn er miljøarbeid satt i system. Det handler om å være bevisst og legge til rette for at vi alle tar gode valg til beste for miljøet. Vi håper at vi med denne sertifiseringen kan vise vei og inspirere våre kunder og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Å være sertifisert Miljøfyrtårn påvirker mye av det vi driver med i hverdagen blant annet økt kildesortering, våre innkjøp og etter hvert også overgang til elektrisk bilpark. Sertifiseringen sier noe om hvor vi er i dag, men den innebærer også at vi har forpliktet oss til å dedikere tid, ressurser og prioritere grønne valg i årene som kommer.

En av de tingene vi har satt høyt på agendaen er å jobbe med bærekraftige løsninger innen merking. Vi har også fokus på det vi kaller vår hybride modell – hvordan kombinere personlig og digital (remote) oppfølging med våre kunder.  

Vårt team i Kameleon er klare for å hjelpe deg med merking, sporing, etikettering eller samarbeidende roboter
Vi ønsker å hjelpe din bedrift å produsere mer effektivt
Åpenhetsloven

Kameleon og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her kan du lese vår redegjørelse om hvordan Kameleon Gruppen har arbeidet med Åpenhetsloven i året 2023.

Les redegjørelsen her

Innholdet er godkjent av ledelse og styret.


Bærekraft

Bærekraft i Kameleon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.   

Vi ønsker å ta i bruk bedre løsninger for fjernsupport for våre kunder. Det skjer spennende utvikling av verktøy som vil redusere behov for reiser og øke kundetilfredshet rundt support. Målet vårt er å redusere reiser med 50% uten at dette skal gå på bekostning av oppgavene vi skal løse for våre kunder. Det blir spennende å se effekten av dette arbeidet. Våre leverandører jobber med å ta frem mer bærekraftige løsninger blant sine produkter, og vi jobber systematisk med å tilegne oss kunnskap som vi kan bringe inn i vårt kundearbeid. Siste året har vi for eksempel jobbet mye med verifikasjonsløsninger hos kundene, som bidrar til å redusere feil og mulig svinn.

Vi er i gang!

Vårt team i Kameleon er klare for å hjelpe deg med merking, sporing, etikettering eller samarbeidende roboter
Vi er alltid i full sving for å hjelpe våre kunder.