Software

Progress

Progress leveres av Kameleongruppen AS.

Programvare for næringsmiddelindustri

Progress - Gir deg full kontroll på verdikjeden, slik at du enkelt kan få ned kostnadene

...

Lang erfaring sammen med god faglig og teknisk kompetanse har resultert i et skreddersydd produksjonsstyringssystem for næringsmiddelindustrien. Løsningen bygger på de tre nøkkelfaktorene:

Kontroll - Full oversikt over alt som skal gjøres, hvordan det gjøres og at det har blitt gjort.

Kommunikasjon - For å ha kontroll må en kunne kommunisere både internt og eksternt på en enkel måte.

Dokumentasjon - Alt som blir gjort, dokumenteres og signeres. Og dersom datafangsten er god er det enkelt å peke ut kursen fremover.

Progress gir deg muligheten til å drive kostnadseffektivt og skape fremdrift basert på faktabaserte beslutninger. Det er systemets allsidighet og unike funksjonalitet som gjør det mulig for en hver ansatt ved fabrikken å delta i arbeidet med å skape full kontroll.

Se hvordan en av kundene våre bruker Progress...

Funksjonsområder i Progress:

Reseptstyring - Innkjøp - Mottak - Planlegging - Produksjon -

Lagerstyring - Ekspedering - Sporing - Prognoseverktøy -

Kommunikasjon - Rapportering - Analyse

Fullverdig integrert kvalitetssystem:

Avviksregistrering - Korrigerende tiltak - Dokumentstyring

HACCP - Kurs og sertifisering - Reklamasjoner - Sporing

Andre Moduler:

Progress Tid (stemplingsur)

Progress besøksprotokoll

Verkstedmodul

Prosjektmodul

Progress Mobile (app)

Software-moduler

No items found.
Kontakt

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt nå, så setter vi opp et møte for presentasjon av systemet.

Vi tilbyr også muligheten for live-demonstrasjon av systemet hos vår demokunde, FoodMan AS.

Det er anbefalt å gjennomføre et forprosjekt for Progress, der vi blir bedre kjent med deres fabrikk igjennom workshops og møter. Etter et forprosjekt vil du få et spesifikt tilbud for implementering av Progress på din fabrikk.

Vi ønsker også å komme med råd og innspill til forbedringer og effektiviseringer der hvor vi ser dette.


Vi ser frem til å høre fra deg!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.