Software

Progress by Kameleon

Software for produksjonsstyring

Programvare for næringsmiddelindustri

Progress - Gir deg full kontroll på verdikjeden, slik at du enkelt kan få ned kostnadene

...

Lang erfaring sammen med god faglig og teknisk kompetanse har resultert i et skreddersydd produksjonsstyringssystem for næringsmiddelindustrien. Løsningen bygger på de tre nøkkelfaktorene:

Kontroll - Full oversikt over alt som skal gjøres, hvordan det gjøres og at det har blitt gjort.

Kommunikasjon - For å ha kontroll må en kunne kommunisere både internt og eksternt på en enkel måte.

Dokumentasjon - Alt som blir gjort, dokumenteres og signeres. Og dersom datafangsten er god er det enkelt å peke ut kursen fremover.

Progress gir deg muligheten til å drive kostnadseffektivt og skape fremdrift basert på faktabaserte beslutninger. Det er systemets allsidighet og unike funksjonalitet som gjør det mulig for en hver ansatt ved fabrikken å delta i arbeidet med å skape full kontroll.

Se hvordan en av kundene våre bruker Progress...

Progress by Kameleon

Funksjonsområder i Progress:

Progress er funksjonsrikt og inneholder alt du trenger som næringsmiddelprodusent, med unntak av regnskap.

Funksjonsområder

 • Full sporing – fra mottak til ekspedering
 • Reseptstyring med beregning av næringsinnhold og deklarasjoner, batchstørrelse beregninger mm.
 • Merking Fpak/Dpak/Tpak – vi støtter de fleste merker
 • Produksjonsplanlegging med datafangst i produksjon – både automatisk og manuelt registrering
 • Lagerstyring
 • Ekspedering – ordreplukk med 2-veis scannere for rask og feilfri leveranse

Integrert kvalitetssystem

Vi har et fullverdig, integrert kvalitetssystem:

 • Avviksregistrering
 • Korrigerende tiltak
 • Dokumentstyring
 • HACCP modul
 • Kurs og sertifisering av ansatte
 • Utover dette finnes også andre moduler integrert i samme løsning som er kjekt å ha:
 • Timeregistrering med integrasjonsmulighet mot lønn
 • Besøksprotokoll – resepsjonsfri mottakelse av besøkende med SMS varsling

Andre moduler

 • Progress Tid (stemplingsur)
 • Progress besøksprotokoll
 • Verkstedmodul
 • Prosjektmodul
 • Progress Mobile (app)

Softwaremoduler

No items found.
Kontakt

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt nå, så setter vi opp et møte for presentasjon av systemet.

Vi tilbyr også muligheten for live-demonstrasjon av systemet hos vår demokunde, FoodMan AS.

Det er anbefalt å gjennomføre et forprosjekt for Progress, der vi blir bedre kjent med deres fabrikk igjennom workshops og møter. Etter et forprosjekt vil du få et spesifikt tilbud for implementering av Progress på din fabrikk.

Vi ønsker også å komme med råd og innspill til forbedringer og effektiviseringer der hvor vi ser dette.


Vi ser frem til å høre fra deg!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.