Progress

No items found.

Softwaremoduler

Kontakt

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt nå, så setter vi opp et møte for presentasjon av systemet.

Vi tilbyr også muligheten for live-demonstrasjon av systemet hos vår demokunde, FoodMan AS.

Det er anbefalt å gjennomføre et forprosjekt for Progress, der vi blir bedre kjent med deres fabrikk igjennom workshops og møter. Etter et forprosjekt vil du få et spesifikt tilbud for implementering av Progress på din fabrikk.

Vi ønsker også å komme med råd og innspill til forbedringer og effektiviseringer der hvor vi ser dette.


Vi ser frem til å høre fra deg!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.