Merking og sporing

Spesialister på merking og sporing

Merking og sporing er vår opprinnelse

Vi leverer løsninger fra en av de største produsentene i verden, Domino Printing. Gode printere og en god merkesoftware er fundamentet for en hver effektiv produksjon. Enda viktigere er det å ha en organisasjon og et konsept som kan håndtere problemer raskt og bidra til at oppetiden i produksjonen blir høyest mulig. Valg av samarbeidspartner er derfor viktigere enn valg av produkter.

Kameleon leverer i dag løsninger for merking og sporing av alle deler av produksjonsprosessen. Vår største kundegruppe er næringsmiddelindustrien hvor vi dekker hele bredden av produsenter. Vi har små og store bryggerier, småskalaprodusenter innen kortreist mat samt store produsenter. I tillegg leverer vi merkeløsninger til farmasøytisk industri og øvrig industri i Norge. 

Tjenester

Vi hjelper deg med gode løsninger for merking og sporing
Produkter og printere

Vi hjelper deg i valg av løsninger på merking

Vi har løsninger for merking og sporing av f-pak, d-pak og pall. Vi kjenner kravene og bransjestandarder og hjelper deg med å finne den beste løsningen for din virksomhet.

Vi leverer også løsninger for å redusere feil og forebygge svinn som endel av våre forslag. Kontroll av strekkoder og merking har blitt en viktigere del av løsningene som integreres

Driftsavtale

Driftsavtale i
kundens tjeneste

"Fremtidens kundemodell" - Driftsavtalen - har vi hatt siden selskapet ble etablert i 1999. Idag har vi 1.500 printere og annet utstyr på denne avtaleformen.

Hyppige endringer i produksjonen er hverdagen og da trenger våre kunder fleksibilitet og forutsigbarhet. Forutsigbarhet på kostnader og fleksibilitet i å justere løsninger etter behov.

Driftsavtalen innebærer at Kameleon leverer maskiner, tilbehør og vedlikehold på maskinene uten at du må gjøre store investeringer.

Driftsavtale hos Kameleon sikrer forutsigbar leveranse

Vi følger alle GS1 og merkekrav

Kravene til  merking og sporbarhet har økt betydelig de seneste årene. I tillegg er  det mange ulike måter å løse disse oppgavene på. Dette gjelder ved  valg av merkeløsning og organisering av denne.

GS1 setter  rammebetingelser og standarder for det som skal finnes av informasjon og  format på de ulike delene av produksjonsprosessen. I tillegg finnes egne krav  for de ulike industriene som skal følges. Kameleon har kompetanse og sørger  for at merkingen er i tråd med de til enhver tids gjeldene standarder.  Les mer om GS1 standarder for de ulike bransjer på www.gs1.no  

Vi er eksperter innen etiketter, strekkoder, strekkodescannere og datafangst.