Produksjonsstyring

Spesialister på softwareløsninger

Software for produksjonsstyring - økt innsikt og økt lønnsomhet

Kameleon har de siste årene økt sin satsning innenfor software og lansert flere nye løsninger. Innenfor merking- og sporing utviklet Kameleon allerede i 2002 en systemløsning for merking- og sporing. I dag er denne løsningen overtatt av Domino og brukes over hele verden under navnet QuickDesign. I tillegg benytter vi NiceLabel plattformen fra LoftWare.

Gjennom en digitalisering av produkter og tjenester, samt teknologisk integrasjon både horisontalt og vertikalt i verdikjeden er det mulig å hente ut kostnadseffektiviteet og økt produktivitet.

  • Ved lansering av Progress gir vi våre kunder mulighet til å oppnå både kostnadsbesparelser - innsikt og data om egen produksjon og kvalitet i alle prosesser.
  • Vår plattform for produksjonsrapportering gir ytterligere muligheter i å måle linjeeffektivitet, oppetider og stoppårsaker, alt distribuert i webgrensesnitt.
  • Ved å bruke IoT, sensorer og PLS tilpasser og skaper vi ny digital teknologi som gir deg full kontroll og effektivisering av virksomheten din.

Tjenester