- "UR robotene gjør ingen feil"
Samarbeidene roboter

- "UR robotene gjør ingen feil"

Maskinpakking AS er et av Nordens største og travleste pakkerier for tørre næringsmidler. Konkurransen om oppdragene er knallhard.

Fabrikksjef Knut Thomassen hos Maskinpakking AS:

– UR-robotene gjør ingen feil

Maskinpakking AS er et av Nordens største og travleste pakkerier for tørre næringsmidler. Konkurransen om oppdragene er knallhard, og topp moderne produksjonsutstyr er derfor en forutsetning for å kunne hevde seg mot aktører i lavkostland. Siden sommeren 2019 har to UR10 roboter fra Kameleon stått for mye av palleteringen i bedriften.

Høyt oppe i åsen på Hurumlandet i Asker kommune, med flott utsikt over Oslofjorden, har Maskinpakking AS sine produksjonslokaler.

– Mondelēz, som eier Freia, står for ca. 30 prosent av omsetningen vår, forteller fabrikksjef KnutThomassen, i det han viser oss inn i et lyst og trivelig konferanserom. Her er en rekke kjente produkter utstilt i glassmontre; som for eksempel Freia Gelépulver og cashewnøtter. Men så står da Maskinpakking for pakking av ca. 150 produkter som du finner i dagligvarebutikker over hele Norden.

 

– Vi er Nordens største pakkeri for drikke og baking, og leverer til alle disse lands aktører. Men akkurat nå er det ulike typer nøtter og organiske frø som utgjør den største volummessige omsetningen her hos oss, opplyser Thomassen.

– UR10-robotene fra Kameleon har gjort palleteringen mye enklere for oss, fastslår fabrikksjef Knut Thomassen hos Maskinpakking

Hard konkurranse med lavkostland krever moderne produksjonsutstyr

En av årsakene til at Maskinpakking har kunnet konkurrere med utlandet om denne typen pakke tjenester de siste ti-årene, er at de alltid sørger for å ha det nyeste og mest oppdaterte produksjonsutstyret på markedet. Dermed kan de produsere svært så effektivt.

– Dette er en meget konkurranseutsatt bransje, forklarer Thomassen. – Hver gang vi skal reforhandle avtaler, må vi gjennom harde anbudsrunder hvor vi konkurrerer med leverandører i land som Portugal, Spania, Litauen og Latvia. Hvis vi tilbyr samme pris som tidligere, kan vi risikere å miste kontrakten. Derfor vi må gå ned i pris hver gang: Litt og litt for hvert år.

 

UR-robotene har gått døgnetrundt i to år, uten sykefravær

– For å kunne bevare dette som en industribedrift og samtidig ha noe igjen på bunnlinja, må vi ligge godt i forkant på teknologi, fastslår Thomassen. – Da er blant annet robotløsningene fra Kameleon gode å ha. Deres UR-roboter har gjort palleteringen mye enklere for oss.

 

Maskinpakking har i alt tre UR-roboter. Den minste, UR5, gjør enkle arbeidsoppgaver som å vende og snu esker, mens de to UR10-robotene er travelt opptatt med palletering.

– Disse fleksible robotene gjør ingen feil, hvis de ikke er blitt programmert feil, da, smiler han. – Den ene av robotene våre har nå ruslet og gått døgnet rundt i to år, helt uten sykefravær. Skulle vi latt ansatte gjøre denne jobben manuelt, ville lønn og sosiale utgifter fort ha kommet opp i 1,5 millioner kroner i året.

 

UR-robotene er fleksible og enkle å betjene

– Det økonomiske er en ting, men for oss er HMS-gevinsten like viktig, fortsetter Thomassen. – Når pakkeriet går for fullt, er det mange tonn med esker som skal lempes over på paller i løpet av en arbeidsdag. Her snakker vi om meget store volum: For enkelte produkter kan en ordre være på 600 paller, og manuell palletering kunne tidligere gi arbeidsdager hvor man sjauet 7 tonn. Så det er ikke rart at våre ansatte i pakkeriet er kjempefornøyde med at UR-robotene har overtatt dette ensformige og tunge arbeidet med palletering. De berømmer også robotene for å være fleksible, enkle å betjene og at det generelt er svært lite tull med dem.

 

Den ene UR10-roboten hos Maskinpakking er utstyrt med Pally software.

– Pally gjør det enklere for operatørene å betjene roboten, sier daglig leder Trond Olav Eek i Kameleon. – Og hver gang det kommer et nytt eskeformat eller palloppsett, kan de lett ordne programmeringen selv, takket være det utrolig logiske og intuitive brukergrensesnittet.

 

– UR-robotene jobber godt sammen med mennesker, sier daglig leder Trond Olav Eek i Kameleon  

UR-roboten jobber fint side-om-side med mennesker

– En annen stor fordel med UR-robotene, er at de godt kan jobbe sammen med mennesker, sier Eek. – Andre typer roboter må gjerne settes i bur for å unngå at de skader folkene rundt dem. Det trenger ikke robotene våre. En UR-robot stopper automatisk opp dersom noen skulle komme for nær.

  

Lånen UR-robot

De fleste bedriftsledere føler nok på en viss utrygghet ved å skulle investere ien avansert robot.

–For mange er jo dette noe helt nytt, og de lurer på hvorvidt roboten vil fungere som forventet, sier prosjektingeniør Emil Nissfolk hos Kameleon.– I en prosess som dette er det også nødvendig å ha støtte fra hele organisasjonen; fra eierne til operatørene som skal betjene roboten.

 

– Vi løste det problemet ved å låne UR10-roboten på prøve i halvannen måned, opplyser Thomassen. – Kameleon leverte den hit like før sommerferien 2019. Den ble straks satt i arbeid, og siden har den fortsatt med det. Ved å få demonstrert funksjonaliteten til roboten på en så direkte måte, ble vi overbevist om at dette var en smart investering.

 

– Å låne ut roboter til potensielle kunder er blitt en del av konseptet til Kameleon, forklarer Eek. – Vi synes det er viktig at både ledelsen og de ansatte forstår nytten av en UR-robot før de beslutter å kjøpe den. Hittil har vi hatt en 11-12 roboter ute på denne typen testing.

 

– Og det har vært meget vellykket. Ennå har vi ikke fått en eneste UR-roboter i retur etter låneperiodens slutt, smiler Emil Nissfolk.

 

– Vi har lånt ut 11-12 UR-robot til en rekke bedrifter. Og vi her ikke fått en eneste av dem i retur etter låneperiodens slutt, smiler prosjektingeniør Emil Nissfolk i Kameleon

Flere nyheter