Verifikasjonsløsninger i vinden
Nyheter

Verifikasjonsløsninger i vinden

Våre kunder tar i økende grad i bruk verifikasjons- og kontrolløsninger for å redusere feil og mangler.

Våre kunder tar i økende grad i bruk verifikasjons- og kontrolløsninger for å redusere feil og mangler. Dette arbeidet forsterkes av økt fokus på bærekraft og ønske om å redusere matsvinn.

Vi merker en større pågang enn tidligere knyttet til kontroll av merking og kontroll av emballasje/etiketter. De siste årene har vi utviklet nye verifikasjonsløsninger som luker bort mulige feilkilder. De enkleste løsningene kontrollerer strekkoder og at disse er lesbare. De avanserte løsningene sjekker strekkode og at det er riktig informasjon, riktig emballasje og etikett i forhold til planlagt produksjon. Bare i år har vi satt en rekke av disse i drift hos våre kunder og fler står for tur.

Domino som er vår hovedleverandør av merkeløsninger, har selv lansert løsninger innenfor verifikasjon og vi ser at integrerte løsninger innenfor F-pak kontroll også er noe som kommer. Nå kan vi sjekke datomerking også og vi har fått inn første modell for testing hos oss. Vi jobber parallelt med å øke kompetansen i teknisk team rundt løsninger for verifisering, styring og PLS da dette forventes å være et vekstområde fremover. Integrerte og automatiske løsninger er fremtiden for norske produksjonsbedrifter og vi har som ambisjon å hjelpe til.

Flere nyheter