Q-melk med større dato skal hindre matsvinn
Nyheter

Q-melk med større dato skal hindre matsvinn

Blindeforbundet har prikket Q-Meieriene på skulderen og gitt beskjed om at datomerkingen på Q-melken ikke er godt nok synlig.

I de siste månedene har 73 millioner liter melk fått ny og forstørret merking av best før dato.  

Blindeforbundet har ved flere anledninger kritisert ulike leverandører, deriblant Q-Meieriene, for å merke produktene med for liten skrift. Dårlig lesbarhet gjør at det er vanskelig for svaksynte, men også forandre, å se datomerkingen. Q-sjefen Kristine Aasheim tar utfordringen på strak arm og lover endring.  

—   Q-melk skal være for alle og vi tilstreber at informasjonen vi gir skal være godt synlig. Det viser seg at dette ikke alltid er tilfelle, og da må vi gjøre noe. Når folk velger melk ser mange etter datoen på kartongen, og det er helt klart mulig å gjøre mer for å øke synligheten sierQ-sjefen Kristine Aasheim.  

Dårligskrift gir matsvinn
Ifølge forbundsleder i blindeforbundet, Terje Andre Olsen, fører for liten skrift blant annet til unødvendig matsvinn.

—   Skrifta må opp og fram for å unngå uheldige konsekvenser som matsvinn og allergiske reaksjoner. Produsentene må lytte og ta ansvar. Vi skal gjøre de oppmerksomme på problemet og kreve endring, sier TerjeAndré Olsen.

En fersk, landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund viser at så mange som 8 av 10 kaster spiselig mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. Samtidig viser en undersøkelse fra i fjor at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon.

—   Melk og meierivarer er blant de matvarene vi kaster aller mest av. Hovedgrunnen er at produktene har passert «best før»-dato, selv om den ikke er dårlig etter. Om vi, ved å øke størrelsen på datomerkingen og gjøre tilleggs merkingen tydeligere kan unngå at melk havner i sluket så er dette et grep vi tenker det er viktig å ta, sier Aasheim.  

Samtidig presiserer hun at Q-melken ofte er god lenge etter best før-datoen. Q-Meieriene var i 2017 først ute med tilleggsmerkingen «best før, men ikke dårlig etter» som har blitt et viktig grep i kampen mot matsvinn.

Brutalt ærlige tilbakemeldinger
Q-Meieriene laget en prototype basert på oppfordringen til blindeforbundet. I disse dager ruller de nye kartongene uti butikk.

—   Vi er et forbrukerdrevet meieri, og lærer stadig nye ting. Derfor inviterer vi både forbrukere og blindeforbundet med i utviklingen og kvalitetssikringen av vår nye datomerking. Vi ønsker oss brutalt ærlige tilbakemeldinger, sier Q-sjefen.

Dette er ikke første gang blindeforbundet har skapt endringer hos Q. I 2015 skapte en Twitter-melding fra Blindeforbundet revolusjon hos utfordrer meieriet.

—   Det er syv år siden vi forbedret lesbarheten på Q-melken for første gang. Den gode responsen fra forbrukerne førte til at alle våre produkter ble endret. Nå er vi blitt utfordret igjen og vi er klare til åta nye grep. Jeg håper at dette kan bli enda et løft som forbrukerne vil sette pris på og som reduserer matsvinnet.  

Både Q-sjefen og forbundslederen håper de får flere produsenter med seg på laget.

—   Dårlig lesbarhet engasjerer utrolig mange. Vi i Blindeforbundet setter derfor pris på at produsentene tar oppfordringen og bidrar til et mer åpent samfunn. Ved å få opp skrifta på Q-melken harQ-Meieriene kommet et stykke på vei, men som Q-Meieriene selv sier «det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på», avslutter Olsen.

 

 

Flere nyheter