Øvrige moduler

Besøksprotokoll, stemplingsur for lønn og Progress mobile (app)

Progress besøksprotokoll: 

Besøkende registreres digital ved ankomst. Opprett spørreskjema til besøkende som skal inn i produksjon. Ansatte får sms-varsling om at besøkende.

Progress Tid / stemplingsur for lønn:

Et stemplingsur for ansatte med fargekodestatus for status (i møte, ute, ferie etc). Stemplingen kan danne grunnlag for lønn som kan integreres mot lønnssystem.

Se fellesbeskjeder og "live" produksjonsstatistikk.

Progress mobile (app):

Appen forenkler hverdagen ytterligere. Gjennomfør internkontroller, service på maskiner, lagertellinger og mye mer direkte i appen.

Oversikt over alle ansatte og alle besøkende kan være kjekt ved eventuelle brannøvelser.

Øvrige moduler

En ny generasjon produkter