Din varemerking – vår spesialitet – vårt ansvar

Vår forretningsidé er å tilby komplette merke- og etikettløsninger til konkurransedyktige betingelser gjennom en driftsavtale. Driftsavtalen sikrer at kundene uten investeringer kan få en komplett merkeløsning gjennom hele produksjonsprosessen til en fast avtalt månedspris.

DIN VAREMERKING

Du har ansvar for at merkingen er i tråd med bransjens krav og standard. Vi sørger for at dine ønsker og behov oppfylles gjennom våre merkeløsninger. Vi merker i henhold til dine og bransjens til enhver tids gjeldende krav.

VÅR SPESIALITET

Vi er spesialister på industrielle merkeløsninger og sporbarhet. Det innebærer at vi har
kompetente teknikere, solide og driftssikre maskiner samt lang erfaring i å løse
kundens behov for merking og sporing av de spesifikke varer. Vi holder
oss oppdatert på de til enhver tids gjeldende regler for merking og sporing av varer.

VÅRT ANSVAR

Vårt ansvar er at våre kunder er fornøyd, alltid. Vi skal sikre at våre
løsninger fungerer tilfredsstillende, er driftssikre og at vi har gode rutiner for
oppfølging og service. Du skal være sikker på at vi alltid tar ansvaret for våre
utleide maskiner og utstyr, slik at disse skal inneha den kvalitet og driftssikkerhet som vi har lovet.
Det er vårt ansvar.

© Kameleon Gruppen [year] | Driftes av Akari