Domino QuickDesign Software

Ta kontroll over merkeprosessen. Domino QuickDesign programvare gir deg full kontroll over merkingen og kommunikasjonen gjennom hele produksjonsprosessen.

Kameleongruppen benytter Domino sin software QuickDesign som har utviklet softwaremoduler for produksjonsbedrifter. Gjennom bruk av softwaren kan bedrifter synliggjøre sine produksjonsprosesser og ta aktivt i bruk informasjon fra produksjonslinjene. Kameleongruppens løsning kan utveksle systeminformasjon med bedriftens ERP eller MES systemer og i så måte bli en kilde for effektivisering og optimalisering av merking og produksjon.

Softwaren kan implementeres gradvis, slik at den enkelte bedrift kan begynne med primærbehovene. Disse er ofte merking som legger grunnlaget for sporing og senere effektivisering. Viktigst er det at hver enkelt kunde ser strategisk på mulighetene som ligger tilgjengelig når en skal implementere et infrastruktursystem i produksjonen.

Domino QuickDesign programvarepakke inneholder alt fra grunnleggende funksjoner som etikettdesign til helautomatiserte merkeløsninger. Domino QuickDesign gir et bredt spekter av løsninger for å møte dine merkebehov.

Production Pluss ERP modul

 • Avansert etiketteditor 
 • Artikkelregister 
 • Operatørgrensesnitt med produksjonsoversikt, «en knapp teknologi» for å aktivere fpak, dpak og pall på linje. 
 • Produksjonshistorikk 
 • Brukeradministrasjon 
 • Kan kobles til flere skrivere / skriver teknologier 
 • Generering av paller/SSCC 
 • Integrasjon mot ERP/MES systemer som SAP, Visma, Axapta, M3 med flere 
 • Tilkobling til 1D og 2D kode lesere 
 • IO interface mot banestryring 

Domino QuickDesign Verifikasjon

 • Verifisering av strekkoder på fpak, dpak og pall mot aktiv produksjon på linje
 • Kontroll av at rett emballasje benyttes
 • Kontroll av at tiltrykkede strekkoder på fpak, dpak og pall er lesbare og inneholder rett data

Domino QuickDesign Remerking

 • Enkelt operatør grensesnitt tilpasset touchscreen for remerking av handelsvare i henhold til Stand 005 
 • Merking av handelsvarer/importerte varer med mangelfull/ingen merking

Domino QuickDesign Utekspederings modul

 • Trådløs håndterminal 
 • Inntil 2 salgsordre kan plukkes/ekspederes samtidig 
 • Ekspedering av ordre, registering av SSCC mot kunde/ordre 
 • Kontroll av best før dato 
 • Bygge blandingspaller 
 • Transportetikett 
 • Plukkliste og sporingsseddel 
 • Elektronisk pakkseddel til grossist 

Domino QuickDesign RFID modul

 • Integrasjon mot RFID lese- og skriveutstyr 
 • Integrasjon av RFID utstyr og datafangst

Domino QuickDesign Paknings Id

Spore enheter (fpak og/eller dpak) på pall mot SSCC.

Domino QuickDesign Vekt

 • Integrasjon mot vektsystemer for variabel vektmerking 
 • Integrasjon mot offline eller inline vekter og merking av variabel vekt/prismerking
Domino Quick Design Software

Domino QuickDesign Råvaremottak

 • Registrering og merking av råvarer 
 • Merking av råvarer med innkjøpsordrenummer

Remote Support – Team Viewer

Som en del av driftsavtalen inngår også online hjelp fra oss. Det betyr at vi  kan gå inn og fjernstyre brukerens PC. Dette forenkler vårt arbeid med å bistå våre kunder, og vi vil kunne hjelpe deg raskt og effektivt.

Domino QuickDesign Lite

 • Gratis, kan lastes ned her: www.qdlite.info 
 • Enkel etiketteditor 
 • Kan kobles til en skriver/skriver teknolog 
© Kameleon Gruppen [year] | Driftes av Akari