Etiketter og etikettsystemer

Intrex SET 2702

Topp og bunn etikettering

Hovedtrekket ved denne maskinen er to transportbånd atskilt med et lite gap mellom dem som muliggjør merking fra bunnen. Den er designet spesielt for lavhøyde og flate produkter som skuffer, blemmer og lignende

Intrex SET 2702

En ny generasjon produkter