Etiketter og etikettsystemer

Intrex SET 2702

Ettikettering på toppen og bunnen av produkter

Denne maskinen har to transportbånd som er adskilt med et mellomrom som muliggjør merking fra bunnen. Den er designet spesielt for lave og flate produkter som brett, blisterbrett og lignende.

Intrex SET 2702

En ny generasjon produkter