Merking og sporing

Domino QuickDesign

Merkesystem for din produksjon

Domino Quick Design er en softwareplattform som automatiserer merkeprosessene i din produksjon. Løsningen er enkel å bruke for operatører og produksjonsplanleggere. Løsningen er i dag i drift hos mer enn 100 produksjonsbedrifter i Norge og brukes i tillegg av kunder over hele verden.

Gjennom bruk av Domino Quick Design kan bedrifter synliggjøre sin produksjonsprosess og ta aktivt i bruk informasjon fra produksjonslinjene. Kameleongruppens løsning kan utveksle systeminformasjon mot bedriftens økonomisystem, ERP eller MRP system og i så måte bli en kilde for effektivisering og optimalisering av produksjonen.


Domino QuickDesign

En ny generasjon produkter