Etiketter og etikettsystemer

Linerless (sleeve)

Etiketter uten bakpapir

Kameleon leverer linerless etiketter. Det finnes en rekke alternativer for ulike produktgrupper som ønsker økt eksponering på en miljømessig god måte.

Linerless (sleeve)

En ny generasjon produkter