I KUNDENS TJENESTE

Driftsavtalen har vært og er stadig oftere etterspurt av kunden. Kameleon har hatt driftsavtale siden 1999.

 • Dine problemer blir våre kostnader og ikke våre inntekter
 • Vi investerer sammen med deg
 • Vi tjener penger når du er fornøyd, og blir hos oss lenge, fordi vi leverer det vi lover

Vi tilbyr alle våre kunder en driftsavtale innenfor merking. Driftsavtalen innebærer at Kameleon leverer maskiner, tilbehør og vedlikehold på maskinene uten at du må gjøre store investeringer.

Innenfor etikettsystemer og sleeve løsninger tilbyr vi leasing eller leieavtale. Alle maskiner kan også kjøpes.

Hva innebærer det å inngå en Driftsavtale med oss:

 • Ingen investering
 • Ingen maskinrisiko
 • Forutsigbart
 • Faste driftskostnader (TCO)
 • Høy servicegrad
 • Rask responstid
 • Høy driftssikkerhet og oppetid
 • Fleksibelt – mindre omstillingskostnader
 • Alle deler, forbruksartikler og service/support er inkludert i avtalen
 • Lav totalkostnad for merking – dedikert merkeleverandør

Avtalen innebærer at man betaler en fast pris pr. måned eller pr. merking. Dette dekker leie av maskin, blekkartikler, etiketter, reparasjoner/service og deler inkl. slitedeler. Dette betyr at du har en forutsigbar kostnad å forholde deg til, uansett hva som skulle skje – enkelt og betryggende.

Innenfor løpende driftsavtaler tilbyr vi fleksibilitet og det er mulighet for å bytte merkeløsning når behovet ditt endre seg. Vi opplever at våre kunder setter stor pris på denne fleksibiliteten.

Driftsavtalen gir en full garanti for merkingen av dine produkter, uten noen form for uforutsette kostnader eller investeringer.

Vi har i dag over 850 skrivere på driftsavtaler i det norske markedet. Ta kontakt for mer informasjon.

© Kameleon Gruppen [year] | Driftes av Akari