Etikettsystemer og etiketter

De siste årene har løsninger for å sette på etiketter på forbrukerpakningen blitt en viktig del av vår virksomhet. For bryggerier, brus- og vannprodusenter legger vi på etiketter på flasker og bokser i tillegg til merkingen. Hos matprodusentene legger vi på etiketter på folie, beger, poser, glass og bokser. Innen øvrig industri legger vi på etiketter på fat og kanner. Vi har også etikettsystemer som kan integreres med ulike pakkemaskiner.

Gjennom våre leverandører Intrex og Collamat kan vi løse alle mulige formater og vil raskt komme opp med løsningsforslag og pris.

Vi leverer både løsninger med pris per etikett og kjøp. Kombinert med Domino sitt merkeutstyr kan vi også integrere merkeinformasjonen på etiketter i samme operasjon.

Vi leverer både løsninger med pris påsatt pr etikett og kjøp av maskin. Kombinert med Domino sitt merkeutstyr kan vi også integrere merkeinformasjonen på etiketten i samme operasjon.

Vi leverer selvklebende etiketter i alle materialer og alle limkvaliteter via våre samarbeidspartnere.

Ravenwood er vår nyeste leverandør og gjennom de kan vi nå tilby sleeveløsninger i tillegg til tradisjonelle etikettsystemer og løsninger for selvklebende etiketter.

etikettsystemer Intrex
Sleeve magebelte