GS1 og merkekrav

Kravene til merking og sporbarhet har økt betydelig de seneste årene. I tillegg er det mange ulike måter å løse disse oppgavene på. Dette gjelder ved valg av merkeløsning og organisering av denne.

GS1 setter rammebetingelser og standarder for det som skal finnes av informasjon og format på de ulike delene av produksjonsprosessen. I tillegg finnes egne krav for de ulike industriene som skal følges. Kameleon har kompetanse og sørger for at merkingen er i tråd med de til enhver tids gjeldene standarder.

Les mer om GS1 standarder for de ulike bransjer på www.gs1.no

Barcode