Domino Quick Design Softwareløsning fra Kameleon

Domino Quick Design er en softwareplattform som automatiserer merkeprosessene i din produksjon. Løsningen er enkel å bruke for operatører og produksjonsplanleggere. Løsningen er i dag i drift hos mer enn 100 produksjonsbedrifter i Norge og brukes i tillegg av kunder over hele verden.

Gjennom bruk av Domino Quick Design kan bedrifter synliggjøre sin produksjonsprosess og ta aktivt i bruk informasjon fra produksjonslinjene. Kameleongruppens løsning kan utveksle systeminformasjon mot bedriftens økonomisystem, ERP eller MRP system og i så måte bli en kilde for effektivisering og optimalisering av produksjonen.

Softwaren kan implementeres gradvis, slik at den enkelte bedrift begynner med primærbehovene. Disse er ofte merking som legger grunnlaget for sporing og senere effektivisering. Viktigst er det at hver enkelt kunde ser strategisk på mulighetene som ligger tilgjengelig når en skal implementere et infrastruktursystem i produksjonen.

Med Domino Quick Design kan vi enkelt designe etiketter, legge inn produkter, starte produksjonen og styre merkeutstyret. Kameleon sitt softwareteam er også online med våre kunder slik at de får hjelp og support i løpet av få minutter.

Les mer om vår softwareløsning her

Domino Quick Design Software
© Kameleon Gruppen [year] | Driftes av Akari