Intrex Etikettsystemer
Intrex-200
etikettsystemer Intrex

Etikettsystemer og etiketter

De siste årene har løsninger for å sette etiketter på forbrukerpakningen blitt en viktig del av vår virksomhet og vi opplever at vi har svært konkurransedyktige priser. For bryggerier, brus- og vannprodusenter legger vi etiketter på flasker og bokser i tillegg til merkingen. For matprodusenter legger vi etiketter på glass, bokser, flasker, beger og poser og innen øvrig industri legger vi etiketter på fat og kanner.

Gjennom våre hovedleverandører Intrex og kan vi løse alle mulige formater og vil raskt komme opp med løsningsforslag og pris.

Vi leverer både løsninger med pris per påsatt etikett og kjøp av maskin. Kombinert med Domino sitt merkeutstyr kan vi også integrere merkeinformasjonen på etiketten i samme operasjon.