Roboter

Griperdesign

Standard eller skreddersydde

Kameleon har tilgang til et utvalg standard verktøy for robot. Ofte bygger vi gripere for den aktuelle oppgaven om ikke t standard produkt kan brukes

Griperdesign