Roboter

Henteposisjon

Transportbånd før robot

Kameleon kan tilpasse alle type henteposisjoner slik at vi får kartongen i posisjon for robot. For plukking og pakking kan vi tilpasse henteposisjon slik at vi kan løfte fler produkter samtidig

Henteposisjon