Roboter

Grupperingsstasjon

Gruppering av produkter før pakking

Kameleon kan tilpasse alle type henteposisjoner slik at vi får kartongen i posisjon for robot. For plukking og pakking kan vi tilpasse henteposisjon slik at vi kan løfte fler produkter samtidig

Grupperingsstasjon