Roboter

Simulering

Simulering av din løsning

Rocketfarm har utviklet simuleringsverktøy som gjør at vi kan sjekke alle prosjekter før installasjon. Vi simulerer ditt prosjekt og kan simulere både med UR10 og UR16 robot. Resultatet viser vi deg før bestilling

Simulering