Roboter

Simulering

Simulering av din løsning

Rocketfarm har utviklet simuleringsverktøy som gjør at vi kan sjekke alle prosjekter før installasjon. Vi simulerer ditt prosjekt og kan simulere med UR10e og etterhvert også med UR20. Resultatet viser vi deg før bestilling

Simulering